Who we are

We believed that it is right to combine our products and services with the Cultural Heritage brand (Cultural Heritage), inspired by deep-rooted traditions, modern vision, and the cosmopolitan structure of Istanbul, which has experienced so many civilizations and civilizations. In the globalization process we are in, this heritage is a very important element that helps us remember our cultural diversity and improves respect and dialogue between different cultures.
We wanted to remember that this deep-rooted heritage we received from the past, with the shared culture, traditions and values ​​of the past, today is the common denominator of humanity, and that we should be determined to carry it to the future by keeping this in mind.
In the collections we have prepared, while Hagia sophia, which the Romans called as the orient of the East, takes you to a different mystical and spiritual climate with its fragrance suitable for its own identity, the lava and ashes in Cappadocia will make you feel the magnificence of a dynasty who ruled the world for four hundred years. Fairy chimneys, formed over millions of years, will impress you with their fantastic fragrance. With the Renaissance series, you will notice the reflections of the cultural accumulation of the European cultural capitals separately in its fragrances.
Our journey, which started with fragrant works, brought together the unique values ​​of the world cultural heritage with our brand Heritage Cultural, our perfume brand. The strong dependence of the Ancient World on fragrance and the effect of the fragrance on our life, the idea of ​​bringing a new form with unique examples of cultural heritage came to us very interesting and attractive.
In addition to the perfumes we produce, the sale of essential oils in pound wholesale and parquet, as well as the Gift soap sets, candles and room fragrances that we see as complementary products of the cosmetics industry are among our items. Also, by sharing our experience and experience, we help our valued customers to sell and prepare private label products.
We see the principle of integrity, transparency and sustainability, which are our most important values, as part of our respect and belief in life. We plan our working life according to these conditions and continue to produce products with high added value.


Köklü geleneklerden , modern vizyondan , bu kadar çok uygarlığı ve medeniyeti yaşamış olan İstanbul’un kozmopolit yapısından esinlenerek ürün ve hizmetlerimizi  Cultural Heritage markasıyla ( Kültürel Miras)  bir araya getirmenin doğru olduğuna inandık. İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde bu miras,  kültürel çeşitliliğimizi hatırlamamıza yardımcı olan ve farklı kültürler arasındaki saygı ve diyalogu  geliştiren çok önemli bir unsurdur.

İstedik ki  geçmişten aldığımız bu köklü mirası geçmişin paylaşılan kültür , gelenek ve değerleriyle,  bugün yeniden hatırlayıp insanlığın ortak paydası olduğunu, ve bunu aklımızdan çıkarmayarak geleceğe taşıyabilecek  kararlılıkta olmamız gerektiğine inandık.

Hazırladığımız koleksiyonlarda, Romalıların, Doğunun kayzeri diye adlandırdığı Hagia sophia kendi kimliğine uygun kokusuyla sizi, mistik ve ruhsal olarak farklı bir iklime götürürken, Topkapı’da dünyaya dört yüz yıl hükmeden bir hanedanın ihtişamını hissettirecek , Kapadokya’da lav ve küllerin eşsiz bir güzelliğe yol açtığı milyonlarca yılda oluşan peribacaları fantastik kokularıyla sizi etkileyecek. Rönesans serisiyle Avrupa kültür başkentlerinin kültürel birikiminin yansımalarını kimliğindeki kokularında ayrı ayrı fark edeceksiniz.

Kokulu işler yaparak başladı yolculuğumuz, Dünya kültür mirasının eşsiz değerlerini  parfüm  markamız olan Cultural Heritage markasıyla bir araya getirdik.  Kadim Dünyanın kokuya olan güçlü bağımlılığı ve kokunun  yaşamımıza olan etkisi, kültür mirasının eşsiz örnekleri ile yeni bir forma kavuşturma düşüncesi bizlere  son derece ilginç ve çekici geldi.

Üretimini yaptığımız parfümlerin yanı sıra ,esansiyel yağların kiloluk  toptan ve parkende satışı,  bunun yanı sıra, Kozmetik sektörününün tamamlayıcı ürünleri olarak gördüğümüz Hediyelik sabun setleri , mum ve  oda kokuları  satışını yaptığımız ürün kalemlerimizin içinde yer almaktadır.  Ayrıca, tecrübe ve deneyimlerimizi paylaşarak  siz değerli müşterilerimize özel private label ürünlerin satışını yapmaları ve hazırlamaları için yardımcı olmaktayız.

En önemli değerlerimiz olan dürüstlük,  şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkesini, yaşama saygının ve inancımızın bir parçası olarak görüyoruz. Çalışma hayatımızı bu şartlara göre planlıyor ve katma değeri yüksek ürünler üretmeye devam ediyoruz.

Prepared by  T-Soft E-Commerce.